oplysninger

Formular til oplysninger

Oplysninger skal indsendes på email til eduroam@deic.dk. Formularerne nedenfor er en hjælp til at generere den rigtige xml-kode. Visse afsnit skal/kan gentages ('contact', 'location'). Det anbefales at give en Location for hver bygning.

Information to be submitted by e-mail to eduroam@deic.dk. Use the forms below to generate the correct XML code. Certain sections must / can be repeated ('contact', 'location'). It is recommended to provide a Location for each building.

Udefinereret

Indlevering af oplysninger

Providere tilsluttet eduroam skal bidrage med følgende oplysninger til den europæiske database for eduroam-samarbejdet:

  1. Grundoplysninger og kontaktpersoner
  2. Tjeneste-lokaliteter

Oplysningerne skal indleveres til DeiC, som videresender til eduroam Operational Team. Data skal leveres i XML-format efter nedenstående specifikation. Data sendes til eduroam@deic.dk.

Benyt vores formular til at danne xml-koden:

Formular

Dansk
Abonnér på RSS - oplysninger