Bliv udbyder

Med eduroam gør du det let for gæster og eksterne brugere at komme på nettet.

Som udbyder af eduroam får du glade Wi-Fi-brugere. Smartphone og bærbar hopper automatisk på nettet, når eduroam er i luften. Ingen besværlig registrering eller accept af betingelser. Alt dét er klaret på forhånd. Brugeren nyder godt af individuel kryptering af det trådløse signal, så forbindelsen er sikret mod aflytning.

Teknisk er det nemt at integrere Wi-Fi-nettet med eduroam. Det gøres enten på Wi-Fi-controlleren eller på Radius-serveren. Når brugerens enhed beder om adgang til eduroam, sendes forespørgslen videre til DeiC. Hvis brugeren er registreret, sender systemet et OK tilbage.

At give eduroam-brugerne adgang kaldes at være service provider. Der etableres en aftale mellem service provideren og DeiC, men der er intet økonomisk mellemværende.

Søg om at blive service provider ved at skrive en mail til eduroam@deic.dk.

Se de formelle og tekniske krav her:

Keywords: