Organisering

Eduroam er et gensidigt ligeværdigt samarbejde.

Dansk eduroam er en føderation af institutioner i uddannelsesverdenen.

Medlemmerne forpligter sig ved at skrive under på føderationens policy. De skal leve op til en række krav defineret i policy og den europæiske Service Definition (se nedenfor). Medlemmerne nyder til gengæld godt af eduroam-service overalt i Europa og mange andre steder i verden.

Den danske eduroam-føderation har tilsluttet sig den europæiske eduroam-konføderation. Bestemmelserne i den europæiske Eduroam Policy Service Definition reflekteres i The Danish eduroam Policy.

På det globale plan etablerer den europæiske konføderation associationer til konføderationer i andre verdensdele.

Se mere om eduroams internationale organisering på www.eduroam.org.

Eduroam stilles i Danmark til rådighed af DeiC.