Formular til oplysninger

Data om providere skal indleveres i XML-format.

Oplysninger skal indsendes på email til eduroam@deic.dk. Formularerne nedenfor er en hjælp til at generere den rigtige xml-kode. Visse afsnit skal/kan gentages ('contact', 'location'). Det anbefales at give en Location for hver bygning.

Information to be submitted by e-mail to eduroam@deic.dk. Use the forms below to generate the correct XML code. Certain sections must / can be repeated ('contact', 'location'). It is recommended to provide a Location for each building.

Når du trykker på knappen 'Make XML', vises xml-koden på websiden. Tag den herfra ind i et redigeringsværktøj, Notepad, eller lignende.

When you press the button 'Make XML' the code is displayed within the web page. Copy it from here into an editor - Notepad or similar.

Institution - grundoplysninger

  R = Required = obligatorisk felt  
Land R  
Service type R Id Provider
Service Provider
Id og Service Provider
 
Realm (domain name)
(hvis Id-Provider)
R Flere realms klares ved (i output) at dublicere xml linien <inst_realm>
Institutionens navn - på dansk R  
Institutionens navn - på engelsk   Flere sprog er muligt; styres med lang-parametren; se xml
Vejnavn og nummer R  
Postnummer og by R  
Kontaktpersonens navn R Flere kontaktpersoner klares ved (i output) at dublicere <contact> gruppen.
Email adresse R Benyt gerne en generisk kontakt, fx. service-desk@uni.dk
Telefonnummer R  
info_URL - dansk webside R URL til informationer om adgangen til eduroam
info_URL - engelsk webside   Flere sprog er muligt; styres med lang-parametren; se xml
policy_URL - dansk webside R URL til webside med institutionens Acceptable Use Policy. (Nogen gange den samme som info_URL).
policy_URL - engelsk webside   Flere sprog er muligt; styres med lang-parametren; se xml

Service location

En bygning eller et bygningskompleks, hvor tjenesten kan benyttes angives som et punkt. (Det kunne være ønskeligt at angive arealer/polygoner, men det er ikke pt. muligt).

  R = Required = obligatorisk felt  
longitude R På denne form: 12°33'41.37"E eller decimalt: 12.561493
latitude R På denne form: 55°41'2.25"N eller decimalt: 55.683960
Navn på lokalitet - på dansk   Det anbefales at benytte institutionens forkortelse som prefix for lokalitetens navn. Eks: "KU - Biologisk Institut - August Krogh Bygningen"
Navn på lokalitet - på engelsk    
Adresse R  
Postnummer og by R  
Lokal support, navn   Flere kontaktnavne klares ved (i output) at dublicere <contact> gruppen.
Lokal support, email    
Lokal support, telefonnummer    
SSID R  
Krypteringsniveau i luften R Nu om dage altid: WPA2/AES
Er der restriktioner i TCP- og UDP-porte tilgængelige for brugeren? R Nej, alle porte tilgængelige
Ja, der er begrænsninger
 
Benyttes en transport-proxy?   Nej
Ja, transport-proxy benyttes
 
IPv6 support?   Nej
Ja, IPv6 understøttes
 
NAT?   Nej
Ja, der benyttes NAT
 
Er kabelforbindelser tilgængelige?   Nej, ingen kabelforbindelser
Ja
 
Antal accesspunkter R Hvis kabelforbindelser er tilgængelige,
da medtælles hver stik som ét accesspunkt.
info_URL - dansk webside   Yderligere information. Hvis restriktion på porte,
gives en forklaring på pågældende webside.
info_URL - engelsk webside   Flere sprog er muligt; styres med lang-parametren; se xml
Keywords: